Home / správy / Posledná rozlúčka s rotmajstrom Patrikom Fraštiom

Posledná rozlúčka s rotmajstrom Patrikom Fraštiom

Minister obrany SR Martin Glváč sa dnes spolu s hlavným veliteľom Ozbrojených síl SR, prezidentom Ivanom Gašparovičom zúčastnil v Žiline na poslednej rozlúčke s Patrikom Fraštiom, ktorý zomrel v piatok 27. decembra 2013 počas plnenia svojich úloh v operácii ISAF v Afganistane.

„Naozaj len veľmi ťažko sa mi hľadajú slová, ktorými by som vyjadril to, čo sa stalo a tak veľmi nás to všetkých zasiahlo. Všetci dobre vieme, aké náročné je byť na misii v zahraničí, kde naši vojaci plnia svoje úlohy. Určite zvlášť nebezpečnou je práve operácia v Afganistane, kde nebezpečné situácie zažívajú niekoľkokrát za deň, pretože riziko a nebezpečenstvo číhajú na každom kroku. Nedá sa to potlačiť celkom, ale iba eliminovať. Ako však vidíte, terorizmus a vojna sú silní protihráči. Dovoľte mi preto, vyjadriť vám všetkým čo najhlbšiu úprimnú sústrasť,“ uviedol minister Glváč vo svojom príhovore.

Ako ďalej šéf rezortu obrany uviedol, verí, že ministerstvo obrany, ako aj ozbrojené sily pomôžu tak, ako to len bude možné, zvládnuť pozostalým túto ťažkú situáciu. „Patrik, česť tvojej pamiatke,“ povedal minister na záver.

Smútočnému zhromaždeniu sa dnes prihovoril aj brat zosnulého Ľubor Fraštia a kolega z 5. pluku špeciálneho určenia, ktorí si Patrika pripomenuli ako brata, kolegu a kamaráta.

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Peter Vojtek dnes počas poslednej rozlúčky prečítal rozkaz ministra obrany o povýšení Patrika Fraštiu in memoriam do hodnosti rotmajster.

Svätú omšu za zosnulého celebroval ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek. Po smútočných obradoch bola rakva, zahalená štátnou vlajkou Slovenskej republiky, vynesená pred kostol, kde zaznela štátna hymna a na počesť rotmajstra Patrika Fraštiu boli vypálené salvy. Vlajku Slovenskej republiky odovzal genpor. Peter Vojtek Patrikovej mame so slovami: „Odovzdávam vám vlajku slovenskej republiky s vďakou a úctou.“ Posledná rozlúčka bola s plnými vojenskými poctami.

About johnuram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − = ten