Home / šport / CCI International – anglická kvalita na Slovensku

CCI International – anglická kvalita na Slovensku

Na začiatku roka 2014 na Slovensku sa objavili asfaltové terče od svetoznámeho výrobcu CCI International. Táto spoločnosť má ročnú produkciu viac než 100 miliónov kusov ročne, a vyváža ich na všetky kontinenty sveta. Tieto terče vynikajú nadpriemernou pevnosťou pri manipulácii, avšak pri zasiahnutí aj jedným brokom jasne značia zásah. Dovozcom týchto terčov na Slovensko je Amunex s.r.o. a okrem iných strelníc stretnúť sa môžete s nimi aj na strelniciach „ Horáreň“ Nový Tekov a „Hubert“ Trnovec nad Váhom.

About johnuram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 1 = two